27 June 2010

selamat :)

Tim citra juara 2


Setelah maen futsal sabtu kemarin di tiga raksa
deket citra , dan masuk 8 besar dan masuk semifinal
kemudian beberapa hari berikut akhirnya sampai
hari ini jadi juara dua ! tidak apa-apa , walaupun dapat
juara dua tetep semangat dan putus asa . Dan tetep
bersemangat terus buat futsal berikut tanpa berhenti
di tengah jalan dan tetep jalan terus :)


aku tetep dukung tim citra hahahaha

No comments:

Post a Comment